Skole

Svarholt skole huser barn og ungdom fra 1. til 10. klasse.

Skolen har ca. 200 elever. Hele personalet teller rundt 30 ansatte. Administrasjonen består av rektor, inspektør og sekretær.

Skolen består av to bygninger - det største bygget er fra 1964, men ble totalrenovert i 2008 og framstår i dag (2013) som et moderne skolebygg. Det minste bygget blir renovert i 2013.

Bygget har stor aula med scene. Aulaen er også trafikkområde, da de fleste klasserom har inngang fra denne.

Småskoletrinnet er lokalisert i det minste bygget. Dette bygget rommer også gymsal og svømmehall.

Skolen har drevet aktiv skoleutvikling over flere år.

Svarholt skole har egen hjemmeside: http://www.minskole.no/svarholt

 

Banner
Banner
Kalender - Stamsund på nett

Kalender

Ingen arrangementer… Du kan legge inn arrangementer her. Alternativt kan du konktakte oss om du har forslag!

#Stamsund på instagram - Stamsund på nett

#Stamsund

#Stamsund på FaceBook - Stamsund på nett

#Stamsund